Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ  ХӨНДЛӨНГИЙН ХАМТАРСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ, ЗӨВЛӨМЖ ӨГЛӨӨ   ЭМЯ  ГССҮТ: НУРУУНЫ ДУРАНГИЙН МЭС ЗАСЛЫГ ЭМЧИЛГЭЭНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ   ЭМЯ  УНТЭ: “ЭМНЭЛЗҮЙН ХОВОР ТОХИОЛДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН“-ЫГ ДӨРӨВ ДЭХ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ  ЭМЯ  БНСУ-Д СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ НАРТАЙ УУЛЗЛАА   ЭМЯ  ХАВДРЫН ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТАРНА   ЭМЯ
Шуурхай мэдээ

A- A A+

Тамхины хяналтын бодлого


1. Тамхины хяналтын суурь конвенци
2. Тамхиын бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах протокол
3. Тамхины хяналтын тухай хууль
4. ТХСК-ийн 5.3 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
5. ТХСК-ийн 6 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
6. ТХСК-ийн 8 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
7. ТХСК-ийн 9 ба 10 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
8. ТХСК-ийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
9. ТХСК-ийн 12 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
10. ТХСК-ийн 13 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
11. ТХСК-ийн 14 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
12. ТХСК-ийн 17 ба18 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
13. Оролцогч талуудын бага хурлын дүрэм
14. “Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ, шаардлагыг
урьдчилан тандан судалсан тухай тайлан”-2022

15. “Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
төслийн үр нөлөөний үнэлгээ” – 2022

16. НДББ тамхины хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2020-2030
17. “Тамхи хаях, тамхины хамаарлын эмчилгээний өнөөгийн байдалд хийсэн
үнэлгээ” -20

18. Mongolia-Tabocca industry interference index 2021
19. Factsheet NA FCTC Mongolia
20.  Тамхины хяналтын суурь конвенцийн хэрэгжилтэнд хийсэн үнэлгээ 2015

21.Mongolia FCTC needs assessment 2015