Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ   С.ЧИНЗОРИГ: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЛОО    ЭМЯ   ЭЛЧИН САЙД Д.ГЭРЭЛМАА ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН ЧУУЛГАНД МОНГОЛ УЛСЫН БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЖ ҮГ ХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   АРХАНГАЙН ЗООНОЗЫН ТӨВ СОРЬЦОО ӨӨРСДӨӨ ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО  ЭМЯ  ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН 77 ДУГААР ЧУУЛГАН ЭХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   УНТЭ: “БАГШ ШАВИЙН ЭРДМИЙН УУЛЗАЛТ-2024” БОЛЛОО   ЭМЯ  
Шуурхай мэдээ

A- A A+

Тамхины хяналтын бодлого


1. Тамхины хяналтын суурь конвенци
2. Тамхиын бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах протокол
3. Тамхины хяналтын тухай хууль
4. ТХСК-ийн 5.3 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
5. ТХСК-ийн 6 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
6. ТХСК-ийн 8 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
7. ТХСК-ийн 9 ба 10 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
8. ТХСК-ийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
9. ТХСК-ийн 12 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
10. ТХСК-ийн 13 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
11. ТХСК-ийн 14 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
12. ТХСК-ийн 17 ба18 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх удирдамж
13. Оролцогч талуудын бага хурлын дүрэм
14. “Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ, шаардлагыг
урьдчилан тандан судалсан тухай тайлан”-2022

15. “Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
төслийн үр нөлөөний үнэлгээ” – 2022

16. НДББ тамхины хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2020-2030
17. “Тамхи хаях, тамхины хамаарлын эмчилгээний өнөөгийн байдалд хийсэн
үнэлгээ” -20

18. Mongolia-Tabocca industry interference index 2021
19. Factsheet NA FCTC Mongolia
20.  Тамхины хяналтын суурь конвенцийн хэрэгжилтэнд хийсэн үнэлгээ 2015

21.Mongolia FCTC needs assessment 2015