Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Сайдын тушаал 2019

Нэр Дугаар Батласан Файл
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой зарим халдварыг илрүүлэх тандалтын заавар батлах тухай А/74 2019-02-15 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/08 2019-01-14 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед ажиллах баг томилох тухай А/11 2019-01-16 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжлтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах тухай А/19 2019-01-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/26 2019-01-25 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/53 2019-02-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулга хийх тухай А/49 2019-01-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/21 2019-01-21 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай А/16 2019-01-18 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар батлах тухай А/71 2019-02-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/56 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/57 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/58 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/59 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/60 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/61 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/62 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/63 2019-02-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/24 2019-01-24 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/31 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/32 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/33 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/34 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/35 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/36 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/37 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/38 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/39 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/40 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/41 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/42 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/43 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/44 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/45 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/48 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/76 2019-01-29 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай А/77 2019-01-29 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/80 2019-02-26 Үзэх
Журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай А/25 2019-01-25 Үзэх
Журам, жагсаалтыг батлах тухай А/52 2019-02-04 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай А/81 2019-02-26 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/99 2019-03-11 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай А/127 2019-03-19 Үзэх
Төслийн зөвлөх хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай А/139 2019-03-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтны 2019-2020 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт, эмнэл зүйн сургагч багшийн төлөвлөгөө, сургалтын зардал батлах тухай А/121 2019-03-18 Үзэх
Журам батлах тухай А/142 2019-03-29 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/163 2019-04-09 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/149 2019-03-29 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/201 2019-04-22 Үзэх
Аюулгүйн үзүүлэлт батлах тухай А/200 2019-04-22 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай А/186 2019-04-15 Үзэх
2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ", "Инээмсэглэл-Эерэг хандлага"-ын жил болгох тухай А/179 2019-04-12 Үзэх
Журам батлах тухай(Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах) А/164 2019-04-09 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай А/207 2019-05-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай А/199 2019-04-22 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/197 2019-04-22 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/237 2019-05-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/238 2019-05-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/240 2019-05-17 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/239 2019-05-17 Үзэх
Хуваарь батлах тухай А/249 2019-05-27 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай А/167 2019-04-11 Үзэх
Аргачлал батлах тухай А/252,А/185 хамтарсан тушаал 2019-05-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ашиглах орыг төлөвлөх аргачлал батлах тухай А/266 2019-06-05 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын инженерийн зэрэг сунгах, шинээр олгох тухай А/265 2019-06-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай А/276 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/277 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/278 2019-06-07 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/289 2019-06-13 Үзэх
Журам батлах тухай /Оншилгоо эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацын технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах турших , баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах / А/253 2019-05-31 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/313 2019-06-27 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/315 2019-07-01 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/298 2019-06-21 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хуваарилах, үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай А/321 2019-07-01 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хуваарилах, үндсэн хөрөнгөд бүртгэх тухай А/322 2019-07-01 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/349 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/348 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/347 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/346 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/345 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/344 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/343 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/342 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулга хийх тухай А/341 2019-07-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/355 2019-07-19 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх тухай А/339 2019-07-08 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай А/353 2019-07-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/367 2019-07-29 Үзэх
Монголын уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний заавар батлах тухай А/378 2019-08-08 Үзэх
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал А/152, А/366 2019-07-26 Үзэх
Журам батлах тухай/Эрүүл мэндийн байгууллагуудад лавлагаа төвөөс өгөх / А/385 2019-08-15 Үзэх
Журам батлах тухай/Эмнэлзүйн сургалтын танхим ажиллуулах,Эмнэлзүйн сургалтын албан тушаалын заавар/ А/386 2019-08-15 Үзэх
Журам батлах тухай/Үр хөндөлтийг зохицуулах журам/ А/387 2019-08-15 Үзэх
Журам батлах тухай/Цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдал / А/396 2019-08-29 Үзэх
Зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх, өвчлөл, нас баралтыг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/415 2019-09-10 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай/ Эмийн эмчилгээг зохицуулах/ А/414 2019-09-07 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/426 2019-09-17 Үзэх
Эм, эмийн түүхийн эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг бүртгэх журам А/295 2019-06-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, эрх сэргээх, хүчингүй болгох, түтгэлзүүлэх тухай А/437 2019-09-25 Үзэх
Комисс байгуулах тухай А/449 2019-09-30 Үзэх
Журам батлах тухай/Түргэн тусламжын үйлчилгээг зохион байгуулах 1-р, Түргэн тусламжид хэрэглэгдэх эм багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 2-р , Болзошгүй гамшиг, олныг хамарсан ослын үеийн эрэмбэллийн заавар 3-р хавсралтаар / А/294 2019-06-21 Үзэх
Журам заавар батлах тухай/Эмнэлэгийн яаралтай тусламж  үзүүлэх үлгэрчилсэн журмыг 1-р, Эмнэлэгийн яаралтай тусламжид үйлчлүүлэгчдийг эрэмбэлэх зааврыг 2-р, Амилуулах суурь тусламжид нэн шаардлагатай эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн жишиг жагсаалтыг 3-р хавсралтаар А/293 2019-06-21 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм А/406 2019-09-04 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2020-2021 онд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд ашиглах орны дээд хязгаарыг батлах тухай А/479 2019-10-24 Үзэх
Үндсэн мэргэжлийн сургалтанд суралцах эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/456 2019-10-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулга хийх тухай 464 2019-10-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/484 2019-10-28 Үзэх
“Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” олгох тухай А/488 2019-11-05 Үзэх
“Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл” олгох тухай А/489 2019-11-05 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр ажиллах эрхийг хасах тухай А/490 2019-11-05 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах сувилагч, тусгай мэргэжилтний нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах А/466 2019-10-14 Үзэх
Журам батлах тухай/Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх/ А/502 2019-11-08 Үзэх
Тав хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд эндсэн эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх тухай. А/503 2019-11-08 Үзэх
Заавар батлах тухай/Настны сэтгэл гутрал, насны доротойтол, шээс алдрах, баас хатах эмнэлзүйн заавар, Олон мэргэжлийн тусламжийн  заавар/ А/517 2019-11-22 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай/Кесар мэс засал/ А/518 2019-11-22 Үзэх
Дүрэм, жагсаалт батлах тухай А/536 2019-11-29 Үзэх
Журам, шалгуур үзүүлэлт, жагсаалт батлах тухай а/540 2019-11-29 Үзэх
"Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг"-ийн дүрэм, бүтцийг батлах А/564 2019-12-11 Үзэх
Заавар батлах тухай А/537 2019-11-29 Үзэх
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ А/565 2019-12-12 Үзэх
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай А/566 2019-12-12 Үзэх
Журам батлах тухай /Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн тогтвортой байдлыг зохицуулах журам / А/563 2019-12-11 Үзэх
Олон эмэнд тэсвэржсэн зарим бичил биетний тандалт, халдвараас сэргийлэх, хянах заавар батлах тухай А/538 2019-11-29 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг тандах заавар батлах тухай А/539 2019-11-29 Үзэх
Аргачлал, норматив хэмжээ батлах тухай А/605 2019-12-26 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай/ Мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох хүчингүй болгох/ А/513 2019-11-15 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай А/586 2019-12-20 Үзэх
Заавар батлах тухай A/587 2019-12-20 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай А/481 2019-10-25 Үзэх
Заавар батлах тухай А/290 2019-06-13 Үзэх
Эхээс хүүхдэд ХДХВ, гепатитийн В вирус болон тэмбүүгийн халдвар дамжихыг зогсоох журам батлах тухай А/614 2019-12-31 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магдалан шинжлэх шалгуур батлах тухай А/554 2019-12-06 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай А/610 2019-12-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай А/611 2019-12-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэл батлах тухай А/598 2019-12-23 Үзэх