Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Үндэсний хөтөлбөр

Нэр Дугаар Батласан Файл
"Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх" үндэсний хөтөлбөр 279 2009-09-09 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр 303 2009-09-30 Үзэх
"Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль" үндэсний хөтөлбөр 359 2011-12-16 Үзэх
"Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 416 2013-12-14 Үзэх
"Эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 268 2010-10-13 Үзэх
"Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөр 318 2010-12-08 Үзэх
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 11 2017-01-11 Үзэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил" хөтөлбөр 228 2013-06-25 Үзэх
"Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 78 2017-03-07 Үзэх
"Хүн амын хоол тэжээл" үндэсний хөтөлбөр 447 2015-11-16 Үзэх
"Хотжилт ба эрүүл мэнд" хөтөлбөр 4 2016-01-04 Үзэх
"Орчны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 225 2017-08-09 Үзэх
"Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр 289 2017-09-27 Үзэх
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөр 112 2017-04-12 Үзэх
Осол, гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр 163 2018-05-30 Үзэх
Эрүүл шүд - Эрүүл хүүхэд 255 2018-08-15 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үнэдсний хөтөлбөр 193 2019-05-12 Үзэх