Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ   С.ЧИНЗОРИГ: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЛОО    ЭМЯ   ЭЛЧИН САЙД Д.ГЭРЭЛМАА ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН ЧУУЛГАНД МОНГОЛ УЛСЫН БАЙР СУУРИЙГ ИЛЭРХИЙЛЖ ҮГ ХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   АРХАНГАЙН ЗООНОЗЫН ТӨВ СОРЬЦОО ӨӨРСДӨӨ ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО  ЭМЯ  ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АССАМБЛЕЙН 77 ДУГААР ЧУУЛГАН ЭХЭЛЛЭЭ   ЭМЯ   УНТЭ: “БАГШ ШАВИЙН ЭРДМИЙН УУЛЗАЛТ-2024” БОЛЛОО   ЭМЯ  
Шуурхай мэдээ

Сайдын тушаал 2018

Нэр Дугаар Батласан Файл
Удирдамж батлах тухай /Хоол эмчилгээний удирдамж/ 16 2018-01-23 Үзэх
Сувилагуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр 2018-2012 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 15 2018-01-22 Үзэх
Дархлаажуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 20 2018-01-26 Үзэх
Зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдүхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2018-02-02 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 18 2018-01-25 Үзэх
Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай 5 2018-01-10 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 13 2018-01-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 14 2018-01-19 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 8 2018-01-12 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Увс аймаг/ 44 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сүхбаатар аймаг/ 45 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Говь-Алтай аймаг/ 46 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 47 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 55 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Баянхонгор аймаг/ 54 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Завхан аймаг/ 53 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өмнөговь аймаг/ 52 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хэнтий аймаг/ 51 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/ 50 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хөвсгөл аймаг/ 49 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 48 2018-02-14 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 56 2018-02-14 Үзэх
Эрүүл мэндийн зурагт болон бичмэл анхааруулгыг шинэчлэн батлах тухай 9 2018-01-17 Үзэх
Журам, жагсаалт, маягт батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийн санг хөтлөх, мэдээллийг шинэчлэн, ашиглах журам/ 64 2018-02-22 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 66 2018-02-23 Үзэх
Фармакопейн хорооны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 67 2018-02-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 61 2018-02-20 Үзэх
Гадаадын эмнэлгүүдийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 90 2018-03-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 88 2018-03-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2018-03-13 Үзэх
Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, магт батлах тухай 69, 48 2018-02-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 91 2018-03-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 117 2018-03-30 Үзэх
Туг аялуулах тухай 124 2018-04-04 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 139 2018-04-09 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 03 2018-01-09 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах, үйл ажиллагааны төвөллөгөө батлах тухай 74, 093 2018-03-07 Үзэх
Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, автомашины жагсаалт, техникийн үзүүлэлт батлах тухай 58 2018-02-20 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 145 2018-04-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 118 2018-04-02 Үзэх
Умайн хүзүүний хорт хавдрын өвчлөл, нас баралтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 82 2018-03-16 Үзэх
Журам батлах тухай 82/128 2018-04-05 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 144 2018-04-17 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх нөхөн олгох, залруулга хийх тухай 152 2018-04-24 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай 153 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 154 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 156 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 157 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 158 2018-04-24 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 166 2018-04-30 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 174 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 175 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 176 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 177 2018-05-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх тухай 188 2018-05-16 Үзэх
Төгсөлтийн дараахь сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, зардал батлах тухай 186 2018-05-15 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 178, 85, 96, 93, 01 2018-05-04 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай 191 2018-05-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 200 2018-05-21 Үзэх
Эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай 142 2018-04-16 Үзэх
Заавар, техникийн тодорхойлолт батлах тухай - 1р хэсэг 196 2018-05-18 Үзэх
Заавар, техникийн тодорхойлолт батлах тухай - 2р хэсэг 196 2018-05-18 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 57 2018-02-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 205 2018-05-24 Үзэх
Эмнэлэг эмнэлзүйн эмзүйн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 209 2018-05-28 Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 116_304_197 2018-05-21 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 202 2018-05-21 Үзэх
Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам 206 2018-05-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 226 2018-06-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 248 2018-06-25 Үзэх
Монгол улсын ерөнхий эрүүл ахуйч томилох тухай 255 2018-06-27 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 251 2018-06-25 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай 252 2018-06-26 Үзэх
Цахимаар эмийн жор бичих, олгох заавар 262 2018-06-29 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай 280 2018-07-16 Үзэх
Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээх журам 256 2018-06-28 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 261 2018-06-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 254 2018-06-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 254 2018-06-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 284 2018-07-17 Үзэх
Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороо, салбар хорооны үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай 217 2018-05-30 Үзэх
2018 оны A/264 дүгээр тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 295 2018-07-20 Үзэх
Эрүүл мэнд, эм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх тухай 279 2018-07-16 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 285 /1-хэсэг/ 2018-07-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 285 /2-хэсэг/ 2018-07-17 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 311 2018-08-01 Үзэх
Техникийн комисс шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 317 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 312 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 313 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 314 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 315 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 316 2018-08-01 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 349 2018-08-30 Үзэх
Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж батлах тухай 346 2018-08-28 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг гепататийн В вирусийн эсрэг дархлаажуулах тухай 334 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 340 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 339 2018-08-24 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам батлах тухай 344 2018-08-28 Үзэх
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 138 2018-04-09 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 347 2018-08-30 Үзэх
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар 286 2018-07-17 Үзэх
Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 247 2018-06-20 Үзэх
''Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам'' А/319, А-147, А/353 2018-09-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/397 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/398 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/399 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/400 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/401 2018-10-01 Үзэх
Гепатитын с вирус (HCV) ийн халдварын илрүүлэг, тандалт, оношлигоо, эмчилгээний загвар А/288 (нэгдүгээр хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Гепатитын в вирус (HBV),D вирус (HDV)-ийн халдварын илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний заавар, А/288 (хоёрдугаар хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтныг гепатитын в,с вирусын халдвараас сэргийлэх, өртөлтийн дараах сэргийлэлт, ажлын байрны зохицуулалтын заавар А/288 (гуравдугаар хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай A/408 2018-10-05 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай A/395 2018-10-01 Үзэх
Заавар батлах тухай А/244 2018-06-19 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А/436 2018-10-23 Үзэх
Дислипидемийн оношлигоо, эмчилгээний заавар батлах тухай А/337 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/428 2018-10-19 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/379 2018-09-18 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай А/378 2018-09-18 Үзэх
Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах тухай A/420 2018-10-18 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/119 2018-04-02 Үзэх
Түгээлтийн хуваарь батлах тухай А/391 2018-09-24 Үзэх
Аминдэм, эрдсийн бэлдмэл түгээх хуваарь батлах тухай А/392 2018-09-24 Үзэх
Зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар батлах тухай А/442 2018-11-05 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/431 2018-10-19 Үзэх
Үндсэн мэргэшлийн сургалтад их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/430 (нэгдүгээр хавсралт) 2018-10-19 Үзэх
Үндсэн мэргэшлийн сургалтад их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/430 (хоёрдугаар хавсралт) 2018-10-19 Үзэх
Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоог шинэчлэн батлах, өөрчлөлт оруулах тухай А/429 2018-10-19 Үзэх
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/457 2018-11-07 Үзэх
Журам батлах тухай А/454 2018-11-06 Үзэх
Заавар батлах тухай A/481 2018-11-27 Үзэх
Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай А/476 2018-11-21 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/427 2018-10-19 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай (ҮАБЗ) А/517 2018-12-11 Үзэх
Тушаал, тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (ЭМС-ын 2017 оны А/422 дугаар тушаалд) А/518 2018-12-11 Үзэх
Заавар батлах тухай (Малын шүлхий өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний заавар) А/360 2018-09-10 Үзэх
Журам батлах тухай (Нүдний донор эд авах, шинжлэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах, устгах, импортлох журам) А/503 2018-12-07 Үзэх
Журам батлах тухай (Донорын бэлгийн эс ашиглах, үр хөврөлийн шилжүүлэн суулгах тухай журам) А/500 2018-12-07 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/492 2018-12-03 Үзэх
Үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ) А/494, А/761 2018-12-04 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд суралцуулах тухай А/83 2018-03-19 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай(нэгдүгээр хавсралт) A/485 2018-11-30 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай(хоёрдугаар хавсралт) А/485 2018-11-30 Үзэх
Хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/489 2018-12-03 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/490 2018-12-03 Үзэх
Журам батлах тухай А/506 2018-12-07 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай А/474 2018-11-20 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн албан хаагчдын хоол, унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэл, урамшлын хэмжээг тогтоох тухай А/548 2018-12-28 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/530 2018-12-14 Үзэх
Заавар батлах тухай А/528 2018-12-14 Үзэх
Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай А/527 2018-12-14 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай А/526 2018-12-14 Үзэх
Журам батлах тухай А/502 2018-12-07 Үзэх
Журам батлах тухай А/504 2018-12-07 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай А/544 2018-12-28 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай А/545 2018-12-28 Үзэх
Журам батлах тухай А/546 2018-12-28 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай А/281 2018-07-16 Үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/443 2018-11-05 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай А/421 2018-10-19 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай A/72 2018-03-02 Үзэх