Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ  ХӨНДЛӨНГИЙН ХАМТАРСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ, ЗӨВЛӨМЖ ӨГЛӨӨ   ЭМЯ  ГССҮТ: НУРУУНЫ ДУРАНГИЙН МЭС ЗАСЛЫГ ЭМЧИЛГЭЭНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ   ЭМЯ  УНТЭ: “ЭМНЭЛЗҮЙН ХОВОР ТОХИОЛДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН“-ЫГ ДӨРӨВ ДЭХ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ  ЭМЯ  БНСУ-Д СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ НАРТАЙ УУЛЗЛАА   ЭМЯ  ХАВДРЫН ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТАРНА   ЭМЯ
Шуурхай мэдээ

Сайдын тушаал 2018

Нэр Дугаар Батласан Файл
Удирдамж батлах тухай /Хоол эмчилгээний удирдамж/ 16 2018-01-23 Үзэх
Сувилагуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр 2018-2012 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 15 2018-01-22 Үзэх
Дархлаажуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 20 2018-01-26 Үзэх
Зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдүхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2018-02-02 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай /Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ 18 2018-01-25 Үзэх
Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай 5 2018-01-10 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 13 2018-01-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 14 2018-01-19 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 8 2018-01-12 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Увс аймаг/ 44 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сүхбаатар аймаг/ 45 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Говь-Алтай аймаг/ 46 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 47 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 55 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Баянхонгор аймаг/ 54 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Завхан аймаг/ 53 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өмнөговь аймаг/ 52 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хэнтий аймаг/ 51 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/ 50 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хөвсгөл аймаг/ 49 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 48 2018-02-14 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 56 2018-02-14 Үзэх
Эрүүл мэндийн зурагт болон бичмэл анхааруулгыг шинэчлэн батлах тухай 9 2018-01-17 Үзэх
Журам, жагсаалт, маягт батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлийн санг хөтлөх, мэдээллийг шинэчлэн, ашиглах журам/ 64 2018-02-22 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 66 2018-02-23 Үзэх
Фармакопейн хорооны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 67 2018-02-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 61 2018-02-20 Үзэх
Гадаадын эмнэлгүүдийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 90 2018-03-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 88 2018-03-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2018-03-13 Үзэх
Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, магт батлах тухай 69, 48 2018-02-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 91 2018-03-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 117 2018-03-30 Үзэх
Туг аялуулах тухай 124 2018-04-04 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 139 2018-04-09 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 03 2018-01-09 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах, үйл ажиллагааны төвөллөгөө батлах тухай 74, 093 2018-03-07 Үзэх
Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, автомашины жагсаалт, техникийн үзүүлэлт батлах тухай 58 2018-02-20 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 145 2018-04-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 118 2018-04-02 Үзэх
Умайн хүзүүний хорт хавдрын өвчлөл, нас баралтыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 82 2018-03-16 Үзэх
Журам батлах тухай 82/128 2018-04-05 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 144 2018-04-17 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх нөхөн олгох, залруулга хийх тухай 152 2018-04-24 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай 153 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 154 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 156 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 157 2018-04-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 158 2018-04-24 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 166 2018-04-30 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 174 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 175 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 176 2018-05-03 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 177 2018-05-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх тухай 188 2018-05-16 Үзэх
Төгсөлтийн дараахь сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, зардал батлах тухай 186 2018-05-15 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 178, 85, 96, 93, 01 2018-05-04 Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай 191 2018-05-16 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 200 2018-05-21 Үзэх
Эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай 142 2018-04-16 Үзэх
Заавар, техникийн тодорхойлолт батлах тухай - 1р хэсэг 196 2018-05-18 Үзэх
Заавар, техникийн тодорхойлолт батлах тухай - 2р хэсэг 196 2018-05-18 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 57 2018-02-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 205 2018-05-24 Үзэх
Эмнэлэг эмнэлзүйн эмзүйн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 209 2018-05-28 Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 116_304_197 2018-05-21 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 202 2018-05-21 Үзэх
Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар санал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам 206 2018-05-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 226 2018-06-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 248 2018-06-25 Үзэх
Монгол улсын ерөнхий эрүүл ахуйч томилох тухай 255 2018-06-27 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 251 2018-06-25 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай 252 2018-06-26 Үзэх
Цахимаар эмийн жор бичих, олгох заавар 262 2018-06-29 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай 280 2018-07-16 Үзэх
Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээх журам 256 2018-06-28 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 261 2018-06-29 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 254 2018-06-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 254 2018-06-26 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 284 2018-07-17 Үзэх
Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороо, салбар хорооны үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай 217 2018-05-30 Үзэх
2018 оны A/264 дүгээр тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 295 2018-07-20 Үзэх
Эрүүл мэнд, эм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх тухай 279 2018-07-16 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 285 /1-хэсэг/ 2018-07-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 285 /2-хэсэг/ 2018-07-17 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 311 2018-08-01 Үзэх
Техникийн комисс шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 317 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 312 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 313 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 314 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 315 2018-08-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 316 2018-08-01 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 349 2018-08-30 Үзэх
Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж батлах тухай 346 2018-08-28 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг гепататийн В вирусийн эсрэг дархлаажуулах тухай 334 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 340 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 339 2018-08-24 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам батлах тухай 344 2018-08-28 Үзэх
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 138 2018-04-09 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 347 2018-08-30 Үзэх
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар 286 2018-07-17 Үзэх
Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 247 2018-06-20 Үзэх
''Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам'' А/319, А-147, А/353 2018-09-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/397 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/398 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/399 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/400 2018-10-01 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/401 2018-10-01 Үзэх
Гепатитын с вирус (HCV) ийн халдварын илрүүлэг, тандалт, оношлигоо, эмчилгээний загвар А/288 (нэгдүгээр хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Гепатитын в вирус (HBV),D вирус (HDV)-ийн халдварын илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний заавар, А/288 (хоёрдугаар хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтныг гепатитын в,с вирусын халдвараас сэргийлэх, өртөлтийн дараах сэргийлэлт, ажлын байрны зохицуулалтын заавар А/288 (гуравдугаар хавсралт) 2018-07-17 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай A/408 2018-10-05 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай A/395 2018-10-01 Үзэх
Заавар батлах тухай А/244 2018-06-19 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А/436 2018-10-23 Үзэх
Дислипидемийн оношлигоо, эмчилгээний заавар батлах тухай А/337 2018-08-24 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/428 2018-10-19 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/379 2018-09-18 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай А/378 2018-09-18 Үзэх
Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулах тухай A/420 2018-10-18 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/119 2018-04-02 Үзэх
Түгээлтийн хуваарь батлах тухай А/391 2018-09-24 Үзэх
Аминдэм, эрдсийн бэлдмэл түгээх хуваарь батлах тухай А/392 2018-09-24 Үзэх
Зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар батлах тухай А/442 2018-11-05 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/431 2018-10-19 Үзэх
Үндсэн мэргэшлийн сургалтад их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/430 (нэгдүгээр хавсралт) 2018-10-19 Үзэх
Үндсэн мэргэшлийн сургалтад их эмчийн нэр, мэргэшлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр батлах тухай А/430 (хоёрдугаар хавсралт) 2018-10-19 Үзэх
Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоог шинэчлэн батлах, өөрчлөлт оруулах тухай А/429 2018-10-19 Үзэх
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/457 2018-11-07 Үзэх
Журам батлах тухай А/454 2018-11-06 Үзэх
Заавар батлах тухай A/481 2018-11-27 Үзэх
Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай А/476 2018-11-21 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/427 2018-10-19 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай (ҮАБЗ) А/517 2018-12-11 Үзэх
Тушаал, тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (ЭМС-ын 2017 оны А/422 дугаар тушаалд) А/518 2018-12-11 Үзэх
Заавар батлах тухай (Малын шүлхий өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний заавар) А/360 2018-09-10 Үзэх
Журам батлах тухай (Нүдний донор эд авах, шинжлэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах, устгах, импортлох журам) А/503 2018-12-07 Үзэх
Журам батлах тухай (Донорын бэлгийн эс ашиглах, үр хөврөлийн шилжүүлэн суулгах тухай журам) А/500 2018-12-07 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/492 2018-12-03 Үзэх
Үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ) А/494, А/761 2018-12-04 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд суралцуулах тухай А/83 2018-03-19 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай(нэгдүгээр хавсралт) A/485 2018-11-30 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай(хоёрдугаар хавсралт) А/485 2018-11-30 Үзэх
Хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/489 2018-12-03 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/490 2018-12-03 Үзэх
Журам батлах тухай А/506 2018-12-07 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох тухай А/474 2018-11-20 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн албан хаагчдын хоол, унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэл, урамшлын хэмжээг тогтоох тухай А/548 2018-12-28 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/530 2018-12-14 Үзэх
Заавар батлах тухай А/528 2018-12-14 Үзэх
Халдварт өвчний тохиолдлыг тандах журам батлах тухай А/527 2018-12-14 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай А/526 2018-12-14 Үзэх
Журам батлах тухай А/502 2018-12-07 Үзэх
Журам батлах тухай А/504 2018-12-07 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай А/544 2018-12-28 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай А/545 2018-12-28 Үзэх
Журам батлах тухай А/546 2018-12-28 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай А/281 2018-07-16 Үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/443 2018-11-05 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай А/421 2018-10-19 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай A/72 2018-03-02 Үзэх