Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн.


Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийн эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийн мэдээлэл

/2016 оны 4 дүгээр сар/

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 тоот тушаалын дагуу төв эмнэлэг, төрөлжсөн төвүүдийн хүлээгдлийн мэдээг 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ний байдлаар нэгтгэсэн дүн. 

 

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

 

УНТЭ-ийн Амбулаторын эмчийн үзлэгийг хүлээгдэл үүсгэхгүйгээр өдөр бүр нэмэлт цагийн үзлэгийг тухайн мэргэжлийн клиникийн эмч нар дотоод зохион байгуулалтыг байнга зохицуулж ажиллуулснаар хүлээгдэл чирэгдэл эрс буурсан.

Хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай үйлчлүүлэгчдийн орны хүлээгдлийг яаралтай хэвтэх шаардлагатайгаас /дотор болон мэс заслын хурц өвчин, цус алдалт, буглаа/ бусад тохиолдлыг тухайн тасаг, клиникийн орны хувиарлалт, мэс заслын хагалгааны төлөвлөгөөний дагуу товлолт байдлаар хугацааг төлөвлөж хэвтүүлж байна.

Амбулаторийн 2 кабинетийн дунд “зохицуулагч сувилагч”-ийг ажиллуулан үзлэгийн эмчид хаалганы гадна үзлэгийн дугаарын дагуу зохицуулан, номер аваад цагтаа ирээгүй үйлчлүүлэгчийн цагийг хүчингүй болгон, оронд нь (60 минутаас дээш хугацаанд) үзлэгийн цагт тухайн үед үзүүлэх үйлчлүүлэгчийг үзлэгт хамруулан хүлээгдлийг бууруулж байна.

Тасгуудын ахлах менежерийн “Танд тусалъя” баг, угтах, лавлах, зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулан үргэлжлүүлэн ажиллуулж байна.

 

 

УЛСЫН ХОЁРДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

 

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдэл:  Энэ оны өмнөх сартай харьцуулахад хүлээгдэл 68-аар нэмэгдэж, харин өмнөх оны мөн үеэс 41 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдсэн байна. “E-medic” хүлээгдлийн цахим программ хангамж шинээр нэвтрүүлсэн тул илүү нарийвчлалтай сайн бүртгэх болсон. Гэвч иргэд өөрийн сонголтоор 2-7 дугаар авахаар цахим систем хүлээгдэл гэж бүртгэдэг байна.

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийг хүснэгтээр харуулав.

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Үзүүлэлт

Үзлэгийн кабинет

     

Бүгд

Зүрх

Бөөр

Дотор

Булчирхай

Үе-мөч

Уушиг

Цус

Мэдрэл

Нөхөн сэргээх

Чих хамар хоолой

Мэс засал

Арьс

Нүд

Эмэгтэйчүүд

 Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо

68

39

56

36

34

39

25

20

35

26

40

14

34

93

559

Үүнээс

Өдөртөө

55

27

1

31

25

36

23

1

28

24

39

11

31

65

397

1 хоног

12

10

1

4

6

3

1

2

7

2

 

2

1

17

68

2 хоног

0

1

0

1

3

-

1

2

-

-

1

1

-

3

13

3 хоног

0

-

1

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

4

5

4-6 хоног

0

-

20

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

1

33

7 ба түүнээс дээш

1

1

33

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

3

43

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдэл: Энэ оны өмнөх сартай харьцуулахад уушиг,уламжлалт, мэс заслын тасгийн хүлээгдэл буурч, харин бөөр, мэдрэл, зүрх судас, дотрын тасгийн хүлээгдэл нэмэгдэж 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Урьд оны мөн үеэс 189 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдэж, энэ оны өмнөх сараас 10-аар нэмэгджээ.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Үзүүлэлт

 

Орны хүлээгдлийн мэдээ хүний тоо, хоногоор

Бүгд

Уушиг

Дотор

Бөөр

Зүрх судас

Мэдрэл

Мэс засал

Уламжлалт

Хэвтэх ор хүлээж байгаа эмчлүүлэгчийн тоо

7

35

11

33

34

43

30

193

Үүүнээс

1-3 хоног

 

7

2

8

12

21

10

60

3 -6 хоног

7

12

 

4

12

12

10

57

7-14 хоног

 

15

5

5

10

10

10

55

15-30 хоног

 

1

4

11

     

16

1 сараас дээш

     

5

     

5

 

 

 

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор, 3, 4 сар

 

 

Оношилгооны кабинетын хувьд: Өмнөх сартай харьцуулахад 31-ээр нэмэгдэж, харин урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгджээ. Учир нь. “E-medic” хүлээгдлийн цахим программ хангамж шинээр нэвтрүүлсэн тул илүү нарийвчлалтай сайн бүртгэх болсон. Гэвч иргэд өөрийн сонголтоор 2-7 дугаар авахаар цахим систем хүлээгдэлээр бүртгэдэг байна. 

Үзүүлэлт

Кабинетийн нэр

Рентген

Дуран

Зүрхний цахилгаан бичлэг

ЭХО

Нүдний эхо

Бусад

Бүгд

Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо

66

8

107

49

6

12

248

Үүнээс

Өдөртөө

39

3

52

22

4

-

120

1 хоног

21

1

14

7

-

1

44

2 хоног

6

2

-

6

-

2

16

3 хоног

-

-

-

-

-

-

-

4-6 хоног

-

1

31

5

-

-

37

7 ба түүнээс дээш

-

1

10

9

2

9

31

 

Оношилгооны кабинетийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор, 3, 4 сар

Лабораторийн шинжилгээний хувьд: Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, шээсний ерөнхий шинжилгээ, иммунологи, бактериологи, ДОХ, серологийн шинжилгээ, Коагулограмм 7-оос дээш хоногийн хүлээгдэлтэй, яаралтай журмаар хийгдэж буй шинжилгээ хүлээгдэлгүй хийгдэж байна.

Үзүүлэлт

Кабинетийн нэр

Биохими

Иммунологи

Цусны ерөнхий шинжилгээ

Шээсний шинжилгээ

Бактериологи

ДОХ, серологийн шинжилгээ

Коагулограмм

Мазок

Цусны бүлэг тогтоох

Бүгд

Дугаар авсан үйлчлүүлэгчийн тоо

93

19

85

74

43

12

60

12

8

406

Үүнээс

Өдөртөө

38

8

40

21

7

4

23

6

4

151

1 хоног

42

8

36

41

22

5

29

4

2

189

2 хоног

6

2

5

8

3

 

5

2

1

32

3 хоног

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

4-6 хоног

 

 

 

2

6

1

 

 

 

9

7-с дээш

7

1

4

2

2

2

3

 

1

22

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

 

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийг хүснэгтээр харуулав.

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Өмнөх сартай харьцуулахад 3 сард хамгийн их хүлээгдэлтэй кабинет 4-6 хоног байсан бол энэ сард 3 хоногийн хүлээгдэлтэй болсон байна. Хүлээгдлийг бууруулах зорилгоор зүрх судлал, хоол боловсруулах эрхтэн судлал, мэдрэл судлал, бөөр судлалын чиглэлээр тус бүр 2 кабинет нэмж ажиллуулж байна.

Яаралтай журмаар ирсэн үйлчлүүлэгчийн эмчийн үзлэг чирэгдэлгүй хийгдэж байна.

Оношилгооны кабинетын хувьд:

Өмнөх сард хэвлийн дуран, цуллаг эрхтний хэт авиан оношлогоо, зүрхний бичлэг 7-14 хоног, рентген зураг авалт, зүрхний эхо 3-6 хоног хүлээгдэлтэй байсан бол энэ сард рентген, допплерография, тархины цахилгаан бичлэг 7-14 хоног хүлээгдэлтэй байна. Цуллаг эрхтэний эхо, хэвлийн дуран 3 долоо хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Тус эмнэлгийн лавлагаа тусламж үйлчилгээг авах хүсэлтэй үйлчлүүлэгчдийн тоо буурахгүй байна.

Лабораторийн шинжилгээний хувьд:

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, шээсний ерөнхий шинжилгээ нь өмнөх сарын мөн үетэй ижил түвшинд 7-14 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

Хүлээгдлийн шалтгаан: Тус эмнэлэг нь харьяалал харгалзахгүй /бүх дүүрэг, орон нутаг/ үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийлгэхээр ирсэн үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авч үйлчилж байгаа ба бүх дүүрэг, орон нутгийн иргэдийн хүсэлтийг харгалзан товлолт цагийн үйлчилгээг утсаар авч байгаатай холбоотой ачаалал, хүлээгдэлтэй байна.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийг хүснэгтээр харуулав.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Үзүүлэлт

Орны хүлээгдлийн мэдээ хүний тоо, хоногоор

Бүгд

Зүрх судасны

Элэг цөсний

Уушигны

Мэдрэлийн мэс засал

Зүрхний мэс засал

Мэдрэл судлал

Бөөр, Дотоод шүүрэл, булчирхайн

Чих хамар хоолой

Хэвтэх ор хүлээж байгаа эмчлүүлэгчийн тоо

18

3

-

23

5

12

12

-

73

Үүүнээс

1-3 хоног

6

3

-

-

-

4

3

-

16

4 -6 хоног

9

-

-

3

5

8

7

-

32

7-14 хоног

3

-

-

20

-

-

2

-

25

15-30 хоног

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 сараас дээш

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Орны хүлээгдлийн хувьд:

Зүрх судасны тасаг, мэдрэлийн мэс заслын тасаг, бөөр, дотоод шүүрэл, булчирхайн тасаг 7-14 хоног, зүрхний мэс засал, мэдрэл судлал 4-6 хоног, элэг цөсний тасаг 1-3 хоног, бусад тасгууд хүлээгдэлгүй байна. Хамгийн их хүлээгдэлтэй мэдрэлийн мэс заслын тасаг өмнөх сард 15-30 хоног байсан бол энэ сард 7-14 хоног болж ачаалал буурсан байна.

Яаралтай хийгдэх мэс заслууд хүлээгдэлгүй хийгдэж байна.

 

ХАВДАР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

 

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийг хүснэгтээр харуулав.

Амбулаторын үзлэгийн кабинетийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Амбулаторийн үзлэгийн кабинетийн хувьд: Элэг цөс, нойр булчирхайн мэс засал, химийн кабинет 7-14 хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Химийн кабинет нь товлолт хими эмчилгээний өмнө үзүүлэхээр урьдчилан авсан цаг тул хүлээгдэлтэй харагдаж байна. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад элэг цөс, нойр булчирхай, зүрх судасны тасгийн хүлээгэдл буурч, мэс засал, эмэгтэйчүүд, хавдар, толгой хүзүүний мэс засал, хөнгөвчлөх, туяа, хими эмчилгээний тасагт хүлээгдэл нэмэгджээ. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад амбулаторийн хүлээгдэл 81 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдсэн байна.

Оношилгооны кабинетийн хувьд: Эхо кабинет 7-14 хоногийн хүлээгдэлтэй, дурангийн кабинет хүлээгдэлгүй байна. 4-р сард “Хавдрын эсрэг хамтдаа аяны үзлэг хөдөө орон нутагт ЭХО-ны эмч нар ажилласан тул хүлээгдэлтэй байв.

Дугаар аваад үзлэгтээ ирээгүй 43 үйлчлүүлэгч- Эргэн дуудах үйлчилгээгээр лавлагаа авахад -Яаралтай болон өвчтөний өөрийн хүсэлтээр урьдчилан үзүүлж үзлэгт хамрагдсан 25 үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

 

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийг хүснэгтээр харуулав.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

Үзүүлэлт

Тасгуудын нэр

               

Бүгд

Ерөнхий мэс засал

Элэг цөс,нойр булчирхайн тасаг

Эмэгтэйчүүдийн мэс засал

Толгой, хүзүүний мэс засал

Хөнгөвчлөх эмчилгээ

Туяа эмчилгээ

Өдрийн хими эмчилгээ

Хими эмчилгээ

Цээжний хөндийн мэс засал

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтний тоо

Хүлээгдэл байхгүй

160

14

Хүлээгдэл байхгүй

65

2

13

18

Хүлээгдэл байхгүй

272

Үүнээс

1-3 хоног

93

5

8

2

2

11

121

4-6 хоног

16

2

13

-

3

6

40

7-14 хоног

38

3

13

-

8

1

63

15 -30 хоног

11

4

31

-

-

-

46

1 сараас дээш

2

-

-

-

-

-

2

Тайлбар:

  1. Туяа эмчилгээний аппаратны хүлээгдэл 42 байна. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад амбулаторийн хүлээгдэл 11 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдсэн байна. Графикаар 2016 оны 3, 4 дүгээр сарын хүлээгдлийн мэдээг хоногийн интервалаар харуулав.

ГЭМТЭЛ, СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

2016 оны 4 сарын 30-ны байдлаар хүлээгдэлгүй байна. Урьд оны мөн үе, өмнөх саруудад мөн хүлээгдэлгүй байжээ.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

 

4 сарын хүлээгдлийн мэдээгээр стрессийн шалтгаант сэтгэцийн эмгэг судлалын клиникт нийт 94 эмчлүүлэгч амбулаториор 8,5% нь 1-3 хоног, 1,1% нь 3-6 хоног, 4,2% нь 7-14 хоног, 86,2% нь 15 ба түүнээс дээш хоногоор хүлээж хэвтсэн байна.

Хэвтэх ор хүлээж байгаа 1-3 хоног 6 үйлчлүүлэгч, 3-6 хоног 23 үйлчлүүлэгч, 7-14 хоног 10 үйлчлүүлэгч, 15-30 хоног 28 үйлчлүүлэгч, 1 сараас дээш хоног ор хүлээж байгаа 28 буюу нийт 95 үйлчлүүлэгч байна.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Невроз

Бүгд

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтний тоо

95

95

Үүнээс

1-3 хоног

6

6

3-6 хоног

23

23

7-14 хоног

10

10

15-30 хоног

28

28

1 сараас дээш

28

28


Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор, 3, 4 сар

 

Өмнөх сартай харьцуулахад 4-6 хоногийн хүлээгдэл 21-ээр, 7-14 хоногийн хүлээгдэл 6 хүнээр тус тус нэмэгдэж, 1-3 хоногийн хүлээгдэл 1-ээр, 15-30 хоногийн хүлээгдэл 16-аар, 1 сараас дээш 46 хүнээр тус тус буурсан байна. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад неврозийн тасгийн хүлээгдэл 3 дахин буурсан байна.

Оношилгооны кабинетын хувьд эмгэг сэтгэл судлалын кабинетаар үйлчлүүлэгчийн тоо өмнөх сараас 76 үйлчлүүлэгчээр буурч 1 хоногийн хүлээгдэлтэй 58, 2 хоногийн хүлээгдэлтэй 38 үйлчлүүлэгч байна.

Урьд оны мөн үед оношилгооны кабинетэд 13 үйлчлүүлэгч 1 хоногийн хүлээгдэлтэй байсан бол энэ онд 1-2 хоногийн хүлээгдэлтэй 96 үйлчлүүлэгч байна.

 

 

ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ.

 

Хүүхдийн зөвлөх поликлиник: Мэдрэлийн кабинет 3 хоног, Зүрх судасны кабинет 3 хоног, Хараа хамгаалах кабинет 1-3 хоног, Сонсголын кабинет 3 хоног, Нүдний кабинет 3 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

Нөхөн үржихүйн зөвлөх поликлиник: ЭХО оношилгооны кабинет 1 хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Урьд оны мөн үе, энэ оны урьд сартай харьцуулахад ижил түвшинд байна.

Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн хугацаа, хоногоор

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тасаг

 

 

Бүгд

Чих хамар хоолойн мэс заслын тасаг

Ерөнхий мэс заслын тасаг

Бөөрний мэс заслын тасаг

Эрсдэлтэй жирэмсэн  судлалын тасаг

Эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын тасаг

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтний тоо

-

-

-

1

1

2

 

 

Үүнээс

1-3 хоног

-

-

-

-

-

 

3-6 хоног

-

-

-

1

1

2

7-14 хоног

-

-

-

-

-

-

УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

Тус эмнэлэг нь цахим бүртгэл нэвтрүүлээгүй учраас амбулаторийн үзлэгийн болон оношилгооны кабинетийн хувьд хүлээгдэл гарахгүй. Харин хэвтэн эмчлүүлэхээр 1-3 ор хоног хүлээж байгаа 30, 3-6 ор хоног хүлээж байгаа 31, 7-14 хоног хүлээж байгаа 109, 15-30 хоногтой 136, 1 сараас дээш 48 буюу нийт 354 үйлчлүүлэгч хүлээгдэж байна. Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 275 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдэж, энэ оны өмнөх сараас 181 үйлчлүүлэгчээр нэмэгджээ. Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв, Геронтологийн үндэсний төв, Хүүхдийн төв сувилал 2016 оны 4 сарын 31-ний байдлаар хүлээгдэлгүй байна.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл