Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ  ХӨНДЛӨНГИЙН ХАМТАРСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЖ, ЗӨВЛӨМЖ ӨГЛӨӨ   ЭМЯ  ГССҮТ: НУРУУНЫ ДУРАНГИЙН МЭС ЗАСЛЫГ ЭМЧИЛГЭЭНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ   ЭМЯ  УНТЭ: “ЭМНЭЛЗҮЙН ХОВОР ТОХИОЛДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН“-ЫГ ДӨРӨВ ДЭХ УДААГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ  ЭМЯ  БНСУ-Д СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ СУВИЛАГЧ, ЭХ БАРИГЧ НАРТАЙ УУЛЗЛАА   ЭМЯ  ХАВДРЫН ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХАМТАРНА   ЭМЯ
Шуурхай мэдээ

A- A A+

Эрүүл мэндийг дэмжих сангаар санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авч байна.


Эрүүл мэндийг дэмжих сан нь Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу  эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр хүн амд боловсрол олгох, эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа, ухуулга нөлөөлөл, тандалтын ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлдэг.            
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 37 дугаар тогтоол, 2021 оны 323 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн 2022 оны 2 дугаар улирлын сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
Сонгон шалгаруулалтад оролцох төслийн бичиг баримтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 14-ний өдрийг дуустал хугацаанд Эрүүл мэндийн яаманд хүлээн авна.
 
Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний төсөлд тавих шаардлага:
1. Төслийн зорилго, зорилт нь Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгасан зорилтод нийцсэн байна. Төслийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэгт заасан дараах чиглэлийн дагуу бичсэн байна. Үүнд:
 1. Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх;
 2. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх;
 3. Орчны эрүүл мэндийг хамгаалах;
 4. Осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй амьдралын орчныг бүрдүүлэх;
 5. Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, архи тамхи мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс сэргийлэх;
 6. Эмийн зохистой хэрэглээг сурталчлан таниулах;
 7. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, эрүүл мэндийн байгууллагын ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх.
2. Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
2.1. төслийн нэр нь төслийн хүрээнд гүйцэтгэх үйл ажиллагаа, гарах үр дүнг илэрхийлэхүйц товч, тодорхой байх;
2.2.  төслийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хүрэх үр дүн нь төслийн зорилтой бүрэн нийцсэн;
2.3.  хэрэгжих боломжтой, үр дүнгийн урьдчилсан төсөөлөлтэй;
2.4.  санхүүгийн тооцоололтой;
2.5.  төслийн маягтыг зааврын дагуу бүрэн бөглөсөн;
2.6. заасан хугацаанд ирүүлсэн байна.
3. Аливаа татаас, урамшуулал, тусламж болон барилга байгууламж барих, түрээсийн зардал, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах зардлыг Сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй.
4. Хавсаргасан маягтын дагуу төслийн саналыг бичиж,
 • 1 хувийг хэвлэмэл /цаасан/ байдлаар
 • байгууллагын албан хүсэлт,
 • байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,
 • байгууллагын өр төлбөргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолт,
 • Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлагатай бол гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн баримт бичиг болох “Гэрээ дүгнэсэн акт”-ын хуулбарыг хавсаргаж ирүүлнэ.
6. Сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй төслийн баримт бичгийг буцаан олгохгүй. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагатай холбоо барьж, гэрээ хийнэ.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН МАЯГТ ТАТАЖ АВАХ
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл