Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН 21 УДААГИЙН АРГА ЗҮЙН ВЭБИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ


СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖИЛ ЦААШИД ҮРГЭЛЖИЛНЭ

 

Улс орон, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын цаг үед хагас жилийн турш тогтсон цагт, төлөвлөсөн тодорхой сэдвүүдээр сургалтыг анх удаа тасралтгүй зохион байгуулснаараа онцлог байлаа.

 

Сургалтын сэдвийг хэрэгцээнд тулгуурлан тодорхойлох үүднээс судалгаа явуулахад төрийн байгууллагад зан үйлийн менежментийг нэвтрүүлэх, цахим хэрэглээний ёс зүй, нууцлалын асуудал, цахим хэрэглээний нөлөө, ажлын байрны эрүүл мэнд болон сэтгэл зүй, харилцааны сургалтыг илүүд тооцжээ.

 

Арга зүйн сургалтын давтамжийг хэвээр хадгалахын зэрэгцээ төрийн албаны хууль тогтоомжийг эрчимтэй хэрэгжүүлэх үүднээс тулгамдсан тодорхой сэдвүүдээр төрийн  албан хаагчдыг идэвхжүүлэх, харилцаа хандлага, ажлын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх соён гэгээрүүлэх агуулгыг түлхүү байлгахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа ажээ.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл