Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХАМТРАГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БАРИМТ БИЧИГИЙГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА


/uploads/userfiles/files/SEP%20COVID20210129V6%2BSSS%2BDL.pdf

Энэхүү Хамтрагч талуудын оролцооны төлөвлөгөө нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж болон ДБ-ын Байгаль орчин, нийгмийн стандарт 2 (ESS2)-ын холбогдох заалтуудын хүрээнд Ковид-19 төсөл (P173799), буцалтгүй тусламжийн (P174571) болон COVID-19 вакцинжуулалтын нэмэлт санхүүжилтийн (P175730) төсөл хэрэгжих үед оролцох хамтрагч талуудын оролцоог хангахад чиглэгдэнэ.
 
Энэхүү төлөвлөгөө нь Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад Ковид 19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн хэрэгжилтэд үед хамтран ажиллах, тус төсөлд шууд болон дам байдлаар, эерэг эсвэл сөрөг нөлөөлөлд өртөх ба нөлөөлөлд өртөх магадлалтай талуудын харилцааг зохицуулахад чиглэгдэх бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн бүхий л үе шатанд ашиглагдах юм.
Иймд энэхүү Дэлхийн банкны төслийн хэрэгжилтийг ил тод, шударга, олон нийтэд нээлттэй явуулахад иргэд, олон нийтийн санал бодлыг тусгах нь чухал байна.
Иймд та бүхэн саналаа ирүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллана уу.
 
 
Санал авах хугацаа: 2021 оны 2-р сарын 10
 
Санал ирүүлэх хэлбэр:
Цахим шуудан: piu@ehp.mn
Утас: Төслийн ажилтан: Л. Дэлгэрзул  77077793
FB:  Цахим эрүүл мэнд
Вэб хуудас: http://ehp.mn
Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Олимп 5, Аюуд тауэр 11 давхар 1103 тоот
 
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл