Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Сонгино хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн нэмэлт зам, гүүр, зогсоолын барилга угсралтын ажил, SM1


 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
 
Огноо:   2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Зээлийн дугаар ба нэр: Зээлийн дугаар L3802-MON Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, хөтөлбөр төсөл  4-Нэмэлт санхүүжилт
Гэрээний дугаар ба нэр: Сонгино хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн нэмэлт зам, гүүр, зогсоолын барилга угсралтын  ажил, SM1.

Тендер хүлээн авах эцсийн огноо ба цаг: 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны 15 цаг 00 минут
 
 1. Монгол улс Азийн Хөгжлийн Банк (цаашид “АХБ” гэх)-наас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 4,5” Нэгдсэн   төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба энэхүү санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг дээр дурдсан Сонгино хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн нэмэлт зам, гүүр, зогсоолын барилга угсралтын ажлын хүрээнд хийгдэх төлбөрт ашиглана. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны /5-р бүлэгт тусгасан/ харъяат чадварын шаардлага хангасан тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 2. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт тодорхойлсны дагуу нэг эсхүл хэд хэдэн гэрээний шалгаруулалтад оролцох боломжтой.
 3. Эрүүл мэндийн яам эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Сонгино хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн нэмэлт зам, гүүр, зогсоолын барилга угсралтын  ажлыг гүйцэтгэх (цаашид “ажил” гэх) тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 4. Энэхүү тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын аргаар явуулна.
 5. Зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан4 эрх бүхий тендерт оролцогч энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцоно:
 
Туршлагын үндсэн шалгуур:
 •  Хийж гүйцэтгэсэн зам барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай онууд буюу жилийн тоо: сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оных.
 • Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017, 2018 оных.
 • Борлуулалтын орлогын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017, 2018)
 • Тусгай зөвшөөрлийн ялгах дугаар ба нэр:
 • 2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих
 • 2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
 • БА-5.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт
 • БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгэрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 Санхүүгийн шалгуур үзүүлэлт:
 •    Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 1,916,257,272.00₮ байх.
 • Тендерт оролцогч нь санал болгож буй гэрээний үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэртэй гэдгээ нотлон харуулах ёстой бөгөөд тендерт оролцогчийн санхүүгийн эх үүсвэр нь1,149,754,363.00₮-өөс багагүй байх
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 1,533,005,817.00 ₮-өөс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
  6. Сонирхсон тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.
 
Б.Цолмон, Б.Цэндаюуш.Төслийн ажилтан
Эрүүл мэндийн яам, “ЭМСХХ-5” ТХН
Улаанбаатар – 48, Олимпийн гудамж-2
Засгийн газрын 8-р байрны өргөтгөл
3-р давхар, 8 тоот өрөө
Утас: 329369, 323095
Факс: 329369
 
7. Эрх бүхий тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг худалдан авахыг хүсвэл:
 
Сонгино хайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн нэмэлт зам, гүүр, зогсоолын барилга угсралтын  ажлын тендерийн баримт бичиг авах хүсэлтийг доорх хаягийн дагуу бичгээр ирүүлнэ.
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн
Банкны нэр: Төрийн банк
Дансны нэр: “ЭМСХХӨТӨЛБӨР-4 ТӨСӨЛ/ТЕНДЕР/”
Дансны дугаар: 2400 2606 7406
SWIFT Code: STBMMNUB
дансанд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 200,000 (Хоёр зуун мянган) төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авахбуцаан үл олгогдох хураамжийг төлнө.
 
8. Тендерийг дээр дурдсан хаягаар, тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссан даруйд тендерт оролцогчдын төлөөллийг (хэрэв тэд оролцохыг хүсвэл) байлцуулан нээнэ.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл