Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ


Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/427 тушаалын дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний  хүлээгдэл  бүртгэгдсэн 9 байгууллага /УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ, ХСҮТ, ЭХЭМҮТ, СЭМҮТ, НЭМГ/ мэдээ ирүүлсэн.

Нэг.  Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүдийн амбулаторийн  үзлэгийн хүлээгдэл:

2018 оны 2 дугаар  сард  хүлээгдлийн мэдээ ирүүлсэн байгууллагуудаас  УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ, ХСҮТ-ийн  амбулаторийн  үзлэг хүлээгдэлтэй ажилласан  бол  ЭХЭМҮТ-ийн амбулаторийн кабинетүүдэд хүлээгдэл  бүртгэгдээгүй, тусламж үйлчилгээг өдөрт нь үзүүлсэн байна. (Дүрслэл 1)

 

УНТЭ-ийн  амбулаторийн 7 кабинетэд нийт  31 үйлчлүүлэгчийн хүлээгдэл бүртгэгдсэн  байна. Өмнөх сарын хүлээгдлээс 8 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдсэн байна. Үүнээс: Зүрх судасны кабинетэд 3 хүртэл хоног 17, уушигны кабинетэд 1, мэс заслын кабинетэд 3, нүд судлал 2, чих хамар хоолой 1, мэдрэл судлалын кабинетэд 1 , хоол боловсруулах эрхтэн судлал 6 үйлчлүүлэгч  тус бүр 2 хоногийн хугацаатай  хүлээгдэлд  бүртгэгджээ.

 

УХТЭ-ийн  амбулаторийн 11 кабинетэд нийт 65  үйлчлүүлэгчийн хүлээгдэл бүртгэгдсэн байна. Өмнөх сарын хүлээгдлээс 58 үйлчлүүлэгчээр буурсан байна. Үүнд: бөөр судлалын кабинетэд 7, зүрх судасны  кабинетэд 6 үйлчлүүлэгч, уушиг судлалын кабинетэд 7 үйлчлүүлэгч, мэдрэл судлал 6, мэс заслын кабинет 5, хоол боловсруулах эрхтэн судлал 6  үйлчлүүлэгч тус бүр 1-3 хоног, эмэгтэйчүүдийн кабинетэд 8 үйлчлүүлэгч, булчирхай  судлал 6 үйлчлүүлэгч, урологийн кабинет 6 үйлчлүүлэгч, чих хамар хоолой 5 үйлчлүүлэгч тус бүр 2 хоног, нүдний кабинет 3 үйлчлүүлэгч тус бүр  1 хоногийн  хугацаанд  хүлээж  үйлчлүүлсэн байна.  

 

УГТЭ-ийн зүрх судасны кабинетэд 1-2 хоногийн хугацаанд 42 үйлчлүүлэгчийн хүлээгдэл бүртгэгдсэн байна.

 

ХСҮТ-ийн амбулаторийн 8 кабинетэд нийт 117 үйлчлүүлэгчийн хүлээгдэлд бүртгэгдсэн байна. Үүнээс элэг цөс нойр булчирхайн кабинет 26 үйлчлүүлэгч, хими эмчилгээний кабинет 9 үйлчлүүлэгч  тус бүр 1-ээс 7 ба түүнээс дээш хоногийн хугацаанд, цээжний хөндийн мэс засалд 14 үйлчлүүлэгч, эмэгтэйчүүдийн мэс заслын кабинетэд 34 үйлчлүүлэгч  тус бүр 1-6 хоногийн хугацаанд хүлээж байна. Ерөнхий мэс заслын кабинет 18 үйлчлүүлэгч,  толгой хүзүүний мэс заслын кабинетэд 7,  туяа эмчилгээний кабинетэд 5 үйлчлүүлэгч, хөнгөвчлөх эмчилгээнд 4, үйлчлүүлэгч тус бүр 2 хоногийн  хугацаанд хүлээж үйлчлүүлжээ. 

 

Дүрслэл 1

 

Хоёр.  Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүдийн оношлогооны кабинетийн хүлээгдэл:  

2018 оны 2 дугаар   сард УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ,  СЭМҮТ-ийн  оношлогооны  тасгуудад  хүлээгдэл бүртгэгдсэн байна.  (Дүрслэл 2)

 

УНТЭ-ийн  1-р сарын мэдээнд бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээ хийлгэхээр 31 үйлчлүүлэгч 7-14 хоног хүлээгдэж байсан бол 2 сарын мэдээнд хүлээгдэл байхгүй байна. Рентген 35 үйлчлүүлэгч 1-6х хоног хүлээгдэж байгаа нь өмнөх сарын хүлээгдлээс 21 үйлчлүүлэгчээр нэмэгдсэн байна. Хэвлийн эхо 78 үйлчлүүлэгч 7-14 хоног хүлээгдэж байгаа нь өмнөх сарын хүлээгдлээс 20 үйлчлүүлэгчээр цөөн байна. Зүрхний цахилгаан бичлэг 3 үйлчлүүлэгч 1 хоног хүлээж үйлчлүүлсэн байна. Тархины цахилгаан бичлэг хийлгэхээр 1 үйлчлүүлэгч 1 хоног хүлээж үйлчлүүлжээ. Радиоиммунологийн шинжилгээнд 70 үйлчлүүлэгч 7-14 хоног хүлээж үйлчлүүлсэн байна.

 

УХТЭ-т  рентген зураг авахуулахаар 61, хэвлийн эхо 3, зүрхний цахилгаан бичлэг  хийлгэхээр 18, дурангийн шинжилгээнд 4,  үйлчлүүлэгч тус бүр 1-14 хоног, нүдний уг харах 2, MRI/КТГ хийлгэхээр  2 үйлчлүүлэгч   1-2 хоног,  холтер хийлгэхээр  1 үйлчлүүлэгч  1 хоног допплерографийн шинжилгээнд 21 үйлчлүүлэгч 1-6 хоногийн хугацаанд хүлээж үйлчлүүлсэн   байна.

 

УГТЭ-т  хэвлийн эход харуулахаар 61, рентген зураг авахуулахаар 38,  допплерграфийн шинжилгээнд 13, зүрхний цахилгаан бичлэг хийлгэхээр 40, тархины цахилгаан бичлэг хийлгэх 7,  зүрхний эход харуулахаар  5 үйлчлүүлэгч  тус бүр  1-2 хоногийн  хугацаанд хүлээж үйлчлүүлжээ.  

 

ХСҮТ-д бүдүүн шулуун гэдэсний дуран 2,  хэвлийн эход харуулахаар 67, рентген харалт 46,  уушигний дуран 1, ходоодны дуран 30 үйлчлүүлэгч  тус бүр  1-14 хоногийн  хугацаанд хүлээж үйлчлүүлжээ. 

 

СЭМҮТ-ийн  эмгэг сэтгэл судлалын шинжилгээ хийлгэхээр 173 үйлчлүүлэгч бүртгэгдсэний 94 өдөртөө, 36 үйлчлүүлэгч 1 хоног, 8 үйлчлүүлэгч 2 хоног, 20 үйлчлүүлэгч 3-6 хоног, 15 үйлчлүүлэгч 7-14 хоног  хүлээж үйлчлүүлсэн байна. (Дүрслэл 3)

 

Дүрслэл 2

 

Дүрслэл 3

Гурав.  Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүдийн лабораторийн шинжилгээний хүлээгдэл:

2018 оны 2 дугаар  сард  УХТЭ, УГТЭ лабораторийн шинжилгээний хүлээгдлийг бүртгэн мэдээлсэн. (Дүрслэл 4)  

 

УХТЭ-т  цусны ерөнхий шинжилгээ 52, шээсний ерөнхий шинжилгээ 44, биохимийн шинжилгээ 390 үйлчлүүлэгч 1 хоног хүлээгдэлтэй, 21 үйлчлүүлэгч 2 хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Бактериологийн шинжилгээ 31, иммунологийн шинжилгээ 3, коагулаграммын шинжилгээ 10 үйлчлүүлэгч тус бүр  1-2 хоног хүлээж үйлчлүүлсэн байна.

УГТЭ-т цусны ерөнхий шинжилгээ 89, шээсний ерөнхий шинжилгээ 13, биохимийн шинжилгээ 114 үйлчлүүлэгч, иммунологийн шинжилгээ 20, коагулаграммын шинжилгээ 38, серологи 10  үйлчлүүлэгч 1-2 хоног хүлээж үйлчлүүлсэн байна.

ХСҮТ-д цусны ерөнхий шинжилгээ 120, шээсний ерөнхий шинжилгээ 48, биохимийн шинжилгээ 224 үйлчлүүлэгч, бактериологи шинжилгээ 9,  иммунологийн шинжилгээ 113, коагулаграммын шинжилгээ 34, үйлчлүүлэгч 1-14 хоног хүлээж үйлчлүүлсэн байна.

Дүрслэл 4

 

Дөрөв.  Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүдийн хэвтүүлэн  эмчлэх тасгийн хүлээгдэл:  

2018 оны  2 дүгээр  сард хэвтүүлэн  эмчлэх  тусламж үйлчилгээний хүлээгдлийг   УНТЭ, УХТЭ, УГТЭ, ХСҮТ, ЭХЭМҮТ, СЭМҮТ, бүртгэн мэдээлсэн.

УНТЭ-ийн  зүрх судасны тасагт 1, дотоод шүүрлийн тасагт 1 үйлчлүүлэгч  тус бүр  1-3 хоног хэвтэн эмчлүүлэхээр хүлээгдэлд бүртгэгдсэн.

УХТЭ-т 2-р сард 148 үйлчлүүлэгч хэвтэн эмчлүүлэхээр 1-14 хүртэл хоногийн хугацаанд хүлээсэн байна. Энэ нь өмнөх сарынхаас 60 үйлчлүүлэгчээр буурсан байна. Үүнд: Бөөр судлалын  тасагт 10 үйлчлүүлэгч 1-6 хоног, зүрх  судасны тасаг 16,  уушигны тасаг 5, хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасагт 16 үйлчлүүлэгч, мэс засал 77 үйлчлүүлэгч  тус бүр 1-14 хоног, мэдрэлийн тасагт 24 үйлчлүүлэгч 3-6 хоногийн хугацаанд хүлээж  үйлчлүүлсэн байна.

УГТЭ-т 2-р сард нийт 92 үйлчлүүлэгч  хэвтэн эмчлүүлэхээр хүлээгдэлд бүртгэгдсэн нь өмнөх сарынхаас 28 үйлчлүүлэгчээр буурсан байна. Үүнээс: мэдрэлийн мэс засалд 29 үйлчлүүлэгч 1-30 хоног,   зүрх судасны  тасагт 10, бөөр  судлалын тасагт 3,    мэдрэлийн тасаг 13 үйлчлүүлэгч  тус бүр 1-14 хүртэл хоног, чих хамар хоолойн тасагт 30, хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг 7 үйлчлүүлэгч 1-6 хоногийн хугацаанд хүлээж  үйлчлүүлжээ.

ЭХЭМҮТ-ийн  эрсдэлтэй жирэмсэн  судлалын тасагт хэвтэн эмчлүүлэхээр 6 үйлчүүлэгч 1-6  хоногийн хугацаанд хүлээж  үйлчлүүлсэн.

СЭМҮТ-ийн стрессийн  шалтгаант сэтгэцийн эмгэг судлалын  тасагт хэвтэн эмчлүүлэхээр  1-3 хоногийн хугацаанд хүлээж  байгаа  35, 3-6 хоног  43, 7-14 хоног 33,  15-30   хоногийн хугацаанд 23, нийт 134  үйлчлүүлэгч хүлээгдэлд  бүртгэгдсэн байна. Өмнөх сарынхаас 67 үйлчлүүлэгчээр буурсан байна. (Дүрслэл 5)

Дүрслэл 5

 

Тав. НЭМГ-ын харъяа эмнэлгүүдийн хэвтүүлэн эмчлэх  тасгийн хүлээгдэл:  

НЭМГ-ын харъяа 11 эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх  тасагт хүлээгдэл бүртгэгдсэн байна. Эдгээрээс  хамгийн олон хоногийн хүлээгдэл Сонгинохайрхан, Налайх дүүргийн ЭМТ-ийн мэдрэл,  ХУД-ийн ЭМТ-ийн дотор, БЗД-ийн НЭ-ийн доторын тасаг,  Наркологийн төв  тус бүр  15-30  хоногийн хүлээгдэлтэй  үйлчилсэн байна. (Хүснэгт 1)

 

Хүснэгт 1

Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын

2018 оны 2 сарын хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн хүлээгдлийн мэдээ

 

Үзлэгийн кабинетын нэр 

Үзүүлэлт

СХДЭМТ

ХУДЭМТ

ЧД ЭМТ

НД ЭМТ

БН ЭМТ

БГД ЭМТ

БЗД НЭ

СБД НЭ

ХУД НЭ

СХД НЭ

Наркологийн  эмнэлэг

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

2 сар

1

Мэдрэл

Ор хүлээж байгаа  өвчтний тоо

37

11

0

7

17

16

0

0

0

0

0

1-3 хоног

 

6

 

2

 

1

 

 

 

 

 

3-6 хоног

9

4

 

3

1

13

 

 

 

 

 

7-14хоног

16

1

 

2

16

2

 

 

 

 

 

15-30 хоног

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сараас  дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дотор

Ор хүлээж байгаа  өвчтний тоо

34

48

118

28

0

30

6

0

0

0

0

1-3 хоног

 

14

10

9

 

15

3

 

 

 

 

3-6 хоног

 

14

21

9

 

10

3

 

 

 

 

7-14хоног

34

20

31

5

 

5

 

 

 

 

 

15-30 хоног

 

 

56

5

 

 

 

 

 

 

 

1 сараас  дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ахмадын  эмнэлэг

Ор хүлээж байгаа  өвчтний тоо

39

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

1-3 хоног

13

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3-6 хоног

26

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7-14хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-30 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сараас  дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Уламжлалт

Ор хүлээж байгаа  өвчтний тоо

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

1-3 хоног

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3-6 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-14хоног

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

15-30 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сараас  дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нарколог-ийн тусламж үйлчилгээ

Ор хүлээж байгаа  өвчтний тоо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

1-3 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

3-6 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

7-14хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15-30 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 сараас  дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн түргэн  тусламжийн төвд  2 дүгээр  сард  23553  дуудлага бүртгэгдсэний 33.7%-ийг 0-20 минутад, 32.3%-ийг 21-40 минутад, 18,3%-ийг 41-60 минутад, 15.7%-ийг 1 цагаас дээш хугацаанд хүрч үйлчилсэн байна.  

Дүрслэл 6

 

    

 

Дүрслэл 7

 

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл