Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Төсөв гүйцэтгэл


Нэр Хавсралт
1 Эрүүл мэнд, спортын яамны 2016 оны батлагдсан төсөв татах
2 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /2016 оны 2 дугаар сар/ татах
3 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /2016 оны 1 дүгээр сар/ татах
4 2015 оны аудитлагдсан тайлан татах
5 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /10 дугаар сар/ татах
6 ЭМСЯамны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
7 ЭМСЯамны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
8 ЭМСЯамны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
9 ЭМСЯамны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
10 ЭМСЯамны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
11 ЭМСЯамны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
12 ЭМСЯамны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
13 ЭМСЯамны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
14 Эрүүл мэнд, спортын яамны аппаратын 2014 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитын тайлан татах
15 Яамны 2015 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан татах
16 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /9 дүгээр сар/ татах
17 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /8 дугаар сар/ татах
18 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /7 дугаар сар/ татах
19 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /6 дугаар сар/ татах
20 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /5 дугаар сар/ татах
21 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /4 дүгээр сар/ татах
22 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /3 дугаар сар/ татах
23 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /2 дугаар сар/ татах
24 ЭМСЯамны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах