Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Хөрөнгө оруулалт


Нэр

Хавсралт

1 Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын Тендерийн мэдээлэл (2017.10сар) татах
2 2017 оны эхний хагас жилийн Тендер, худалдан авалтын мэдээ     татах
3 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт татах
4 2016 оны хөрөнгө оруулалт 9 сарын байдлаар/шилэн дансны журмын 3-р хавсралт/ татах
5 2016 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт 2-р улирал байдлаар татах
6 2016 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх Эрүүл мэнд, спортын яам худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө татах
7 2016 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт 1-р улирал татах
8 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт татах
9 Эрүүл мэнд, спортын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны багцад батлагдсан төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 10 -р сарын тайлан татах
10 2015 оны хөрөнгө оруулалт /шилэн дансны журмын 3-р хавсралт/ татах
11 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилт /хуулийн 6.2.4,6.3.7 заалтын хүрээнд/ татах
12 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт татах
13 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцаас 2014 онд ашиглалтанд орсон барилга байгууламжийн мэдээ татах
14 Эрүүл мэнд, спортын салбарын хөрөнгө оруулалт татах
15 Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлэх тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний явцын мэдээлэл татах