Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Үндэсний стратеги

Нэр Дугаар Батласан Файл
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эм, хэрэгслээр тогтвортой хангамж стратеги 185 2009-06-17 Үзэх
Цахим эрүүл мэндийн стратеги 450 2009-12-31 Үзэх
ХДХВ/ДОХ-аас урьдчилан сэргийлэх стратеги 43 2010-02-17 Үзэх
Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратеги 272 2009-08-24 Үзэх
Эрүүл мэндийн боловсролын талаар 2012-2015 онд баримтлах стратеги 216 2010-10-17 Үзэх
Шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний стратеги, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 133 2010-04-16 Үзэх
Вируст гепатиттай тэмцэх үндэсний стратеги 119 2010-04-16 Үзэх
Эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны үндэсний стратеги 274 2010-08-09 Үзэх
Дүлийрэлт, сонсгол бууралтаас сэргийлэх, хянах үндэсний стратеги 0 0000-00-00 Үзэх
Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих үндэсний стратеги 283 0000-00-00 Үзэх
Эрүүл мэндийн лабораторийн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх стратеги 425 2010-12-10 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлогыг 2015-2019 онд хөгжүүлэх стратеги 181 2015-05-04 Үзэх
Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги 353 2015-08-31 Үзэх