Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй


  1. Буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр:

 

  1. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр – IV төсөл /2013-2020/-  18.15 сая ам.дол бөгөөд үүнээс: АХБ – 14.0 сая ам.доллар, Монгол Улсын Засгийн газар – 3.7 сая ам.дол, ДЭМБ – 0.45 сая ам.дол;
  2. Эмнэлгийн засаглалыг хөгжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл /2016-2018/– 1.1 сая ам.дол бөгөөд үүнээс: АХБ – 1.0 сая ам.дол, Монгол Улсын Засгийн газар – 0.1 сая ам.дол;
  3. Улсын эмнэлгүүдэд боломжтой үнэтэй эмийн хүртээмжийг сайжруулах техникийн туслалцааны төсөл /2016-2018/ – 1.2 сая ам.дол бөгөөд үүнээс: АХБ – 1.1 сая ам.дол, Монгол Улсын Засгийн газар – 0.1 сая ам.дол;
  4. “Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах” техникийн туслалцааны бэлтгэл төсөл /2016-2018/– 1.1 сая ам.дол бөгөөд үүнээс: АХБ – 1.0 сая ам.дол, Монгол Улсын Засгийн газар – 0.1 сая ам.дол;
  5. “Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө 2019-2027 боловсруулах” техникийн туслалцааны төсөл /2017-2019/ – 1.1 сая ам.дол бөгөөд үүнээс: АХБ – 1.0 сая ам.дол, Монгол Улсын Засгийн газар – 0.1 сая ам.дол;