Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ
ЭМЯ  СҮРЬЕЭ БОЛОН ЯМ ӨВЧНИЙ ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ ХУРАЛ БОЛЛОО   ЭМЯ  ГССҮТ: ШАГАЙН ХИЙМЭЛ ҮЕ СОЛИХ МЭС ЗАСЛЫГ АМЖИЛТТАЙ НУТАГШУУЛЛАА   ЭМЯ   ДОНТОЛТ СУДЛААЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО   ЭМЯ  МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ, БНСУ-ЫН ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТӨВ ХООРОНД ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ   ЭМЯ   ХАВДАРТАЙ ХҮҮХДҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО   ЭМЯ   
 
Шуурхай мэдээ

A- A A+

Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв /БА19/ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд /БА20/ хийгдэх Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажил


 
 
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
 
Огноо:   2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр
Зээлийн дугаар ба нэр: МОН-2963, “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төсөл
Гэрээний дугаар ба нэр: Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв /БА19/ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд /БА20/ хийгдэх Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА19, БА20
Тендер хүлээн авах эцсийн огноо ба цаг: 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдөр, 15 цаг 00 мин
 
1. Монгол улс Азийн Хөгжлийн Банк (цаашид “АХБ” гэх)-наас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 4,5” Нэгдсэн   төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба энэхүү санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг дээр :      Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв /БА19/ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд /БА20/ хийгдэх Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажил гүйцэтгэх гэрээнүүдийн хүрээнд хийгдэх төлбөрт ашиглана. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны /5-р бүлэгт тусгасан/ харъяат чадварын шаардлага хангасан тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт тодорхойлсны дагуу нэг эсхүл хэд хэдэн гэрээний шалгаруулалтад оролцох боломжтой. Нэгээс дээш тооны гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт эдлэх саналтай тендерт оролцогчдын хувьд энэхүү үнийн хөнгөлөлтүүд нь Тендер ирүүлэх маягтад тусгагдсан байгаа нөхцөлд энэхүү саналаа гаргаж болно.
 
3.  Эрүүл мэндийн яам  (цаашид “захиалагч” гэх) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
БА19
Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажил:
Багц 1: Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил;
Багц 2: Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил;
Багц3:Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил.
БА20
Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд хийгдэх Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажил:
Багц 1: Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил;
Багц 2: Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил.
 (цаашид “ажил” гэх) тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын аргаар явуулна.
 
5. Зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцоно:
 • уршлагын үндсэн шалгуур:
 
 • Хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай онууд буюу жилийн тоо: сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оных.
 • Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017, 2018 оных. Борлуулалтын орлогын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017, 2018)
 • Тусгай зөвшөөрлийн нэр ба дугаар:
 • БА6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, хөргөх байгууламж тэдгээрийн тоног төхөөрөмж гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,
 • БА6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт салхивчийн шугам сүлжээ, Хөргөх байгууламж тэдгээрийн тоног төхөөрөмж гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,
 • БА6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,
 • БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,
 • БА8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
 
Б.Санхүүгийн шалгуур үзүүлэлт:
 
БА19
 
Багц 1: Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил
 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 327,893,847.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 327,893,847,00₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 262,315,077.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 2: Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил
 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 268,953,974.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 268,953,974.00₮ өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 215,163,179.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
 Багц 3: Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн ариутгалын тасгийн барилгын завсарын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 289,350,006.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 289,350,006.00₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 231,480,004.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх
 
БА20
 
Багц 1: Сүхбаатар  аймгийн ариутгалын тасгийн барилгын засварын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 256,987,230.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 256,987,230.00₮ өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 205,589,784.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 2: Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн ариутгалын тасгийн барилгын засварын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 315,047,742.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 315,047,742.00₮ өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 252,038,193.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
 
6. Сонирхсон тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно
 
Б.Цолмон, Б.Цэндаюуш.Төслийн ажилтан
Эрүүл мэндийн яам, “ЭМСХХ-4, 5”НТХН
Улаанбаатар – 48, Олимпийн гудамж-2
Засгийн газрын 8-р байрны өргөтгөл
3-р давхар, 4 тоот өрөө
Утас: 317 920, 323095
Факс: 329369
 
7. Эрх бүхий тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг худалдан авахыг хүсвэл:
 
Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өвөрхангай аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв /БА19/ Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд /БА20/ хийгдэх Ариутгал үйлчилгээний тасгийн барилгын засвар шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэх ажлын тендерийн баримт бичиг авах хүсэлтийг дээрх хаягийн дагуу бичгээр ирүүлнэ.
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн
Банкны нэр: Төрийн банк
Дансны нэр: “ЭМСХХӨТӨЛБӨР-4ТӨСӨЛ/ТЕНДЕР/”
Дансны дугаар: 2400 2606 7406
SWIFT Code: STBMMNUB
дансанд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 200,000 (Хоёр зуун мянган) төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авахбуцаан үл олгогдох хураамжийг төлнө.
 
8. Тендерийг дээр дурдсан хаягаар, тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссан даруйд тендерт оролцогчдын төлөөллийг (хэрэв тэд оролцохыг хүсвэл) байлцуулан нээнэ.
 
 
 
 
 
 
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл