Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Төсөв гүйцэтгэл


Нэр Хавсралт
1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үн дүнгийн талаархи чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт татах
2 Эрүүл мэндийн сайдын багцын 2017 оны төсвийн төслийн санал татах
3 Эрүүл мэндийн сайдын багцын 2017 оны батлагдсан төсөв /Хөтөлбөр, арга хэмжээгээр/ татах
4 Эрүүл мэндийн сайдын багцын 2017 оны батлагдсан төсөв /Эдийн засгийн ангилалаар/ татах
5 Эрүүл мэндийн сайдын багцын 2016 оны тодотгосон төсөв татах
6 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 09-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
7 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 08-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
8 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 07-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
9 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 06-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
10 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 05-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
11 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 04-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
12 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны 03-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
13 Эрүүл мэнд, спортын салбарын 12-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
14 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 11-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
15 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны төсөв татах
16 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 10-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
17 Төсвийн тодотгол - 2015 он татах
18 Төсвийн зарлагын хэмнэлт татах
19 Эрүүл мэнд, спортын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэн үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийн гүйцэтгэл/хагас жил/ татах
20 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны төсвийн өөрчлөлт /6 сар/ татах
21 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны төсвийн өөрчлөлт /4 сар/ татах
22 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны төсвийн өөрчлөлт /9 сар/ татах
23 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны төсвийн хуваарь /3 сар/ татах
24 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 09-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
25 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2016 оны төсвийн төслийн санал татах
26 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан нэгтгэсэн тайлан татах
27 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан - 2015 он татах
28 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын нэмэлт санхүүжилтийн 5 саяас дээш орлого, зарлагын гүйлгээ татах
29 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 08-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
30 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 07-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
31 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 06-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
32 Эрүүл мэнд, спортын яамны нэмэлт санхүүжилтийн 5 саяаас дээш орлого, зарлагын гүйлгээ татах
33 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
34 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
35 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
36 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 3 дугаар сарын өр, авлагын мэдээ татах
37 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
38 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2 дугаар сарын өр, авлагын мэдээ татах
39 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 01 сарын өр, авлагын мэдээ татах
40 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 01-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татах
41 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны тодотгосон төсөв татах
42 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ татах
43 Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ татах
44 Эрүүл мэнд, спортын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт татах
45 Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны батлагдсан төсөв татах
46 Төсөв гүйцэтгэл Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын нэмэлт санхүүжилтийн 5 саяас дээш орлого, зарлагын гүйлгээ XLS - Татах (18 KВ) Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцын 2015 оны 08-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ XLS - татах
47 Эрүүл мэндийн сайдын багц 2014 он Их засварын санхүүжилт татах
48 Эрүүл мэндийн сайдын багц 2014 он Тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт татах
49 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2014 он (Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд) татах